Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1915/BGDĐT-GDTrH về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông.

3, Tháng 6, 2017

04 chính sách nổi bật về giáo dục, thương mại và thuế sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 4/2017 (từ ngày 11 – 20/4/2017):

12, Tháng 4, 2017

Ngày 04/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ.

12, Tháng 4, 2017

Thắt chặt hoạt động liên kết đào tạo đại học

22, Tháng 3, 2017

Phấn đấu 99% người có công có mức sống từ trung bình trở lên

24, Tháng 2, 2017

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 02/2017

21, Tháng 2, 2017

Công văn 603/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành giáo viên hệ chính quy năm 2017.

15, Tháng 2, 2017

04 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02

8, Tháng 2, 2017

Bộ LĐ-TB&XH Đảm bảo mọi đối tượng chính sách được nhận quà trước Tết

19, Tháng 1, 2017

TRUYỀN THỐNG BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

18, Tháng 1, 2017

Thủ tướng ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Theo đó

12, Tháng 1, 2017

Những chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 11 – 20/01/2017:

12, Tháng 1, 2017

Bản tin văn bản mới, ngày 07/01 - 10/01

12, Tháng 1, 2017

hướng dẫn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành dự án phát triển KT – XH được ban hành ngày 28/12/2016.

12, Tháng 1, 2017

Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

12, Tháng 1, 2017
Page 2/3 <123>