Bộ môn Lý luận Chính trị tổ chức Hội nghị "Trao đổi kinh nghiệm học tập cho sinh viên K53"

14, Tháng 11, 2017
Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

6, Tháng 11, 2017

Bộ môn LLCT hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 11/9/2013 - 11/9/2017

6, Tháng 11, 2017

Thông báo V/v lấy ý kiến đối với quần chúng đang được xem xét kết nạp Đảng

4, Tháng 11, 2017

Công văn về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của gáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

27, Tháng 10, 2017

Chi bộ Bộ môn Lý luận Chính trị tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

11, Tháng 10, 2017

Bộ môn Lý luận Chính trị tổ chức lễ bế mạc giải bóng đá chào mừng tân sinh viên năm 2017

10, Tháng 10, 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN QÚY III VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM DỰ KIẾN THỰC HIỆN QUÝ IV

9, Tháng 10, 2017

KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TUẦN 6 (Tuần 6: từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2017)

9, Tháng 10, 2017

THÔNG BÁO (V/v lấy ý kiến đối với quần chúng đang được xem xét kết nạp Đảng)

5, Tháng 10, 2017

Khởi nghĩa Thái Nguyên 1917 – Sáng mãi tinh thần yêu nước

29, Tháng 8, 2017

Chính sách giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017

29, Tháng 8, 2017

Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn Đường lối cách mạng của DCS VN, học kỳ 3 (năm học 2016 - 2017)

22, Tháng 8, 2017

Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn Tư tưởng HCM, học kỳ 3 ( năm học 2016 - 2017)

22, Tháng 8, 2017

Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP II) Học kỳ 3 năm học 2016 - 2017I

21, Tháng 8, 2017
Page 1/13 <12345678910>