KẾ HOẠCH SEMINA KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH (QUÝ III/2018) BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

31, Tháng 7, 2018

Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

30, Tháng 7, 2018

Công chức BHXH không được nhận quà của người dân

26, Tháng 7, 2018

Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng

26, Tháng 7, 2018

Toàn bộ văn bản về tăng lương, trợ cấp từ tháng 7/2018

26, Tháng 7, 2018

07 Nghị định nổi bật có hiệu lực từ 01/7/2018

1, Tháng 7, 2018

Nội dung xemina Khoa học bằng tiếng Anh - Quý II (tháng 5/2018) Báo cáo:Cô Nguyễn Thị Nương

1, Tháng 7, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Lần 2 (tháng 5/2018) Báo cáo:Cô Trương Thị Thùy Liên

16, Tháng 6, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Quý II (tháng 6/2018) Báo cáo:Cô Nguyễn Thị Vân Anh

10, Tháng 6, 2018

Bộ môn LLCT tổ chức thành công chương trình ngoại khóa chủ đề: Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) và tôn vinh cuộc đời hoạt động cách mạng của Người

17, Tháng 5, 2018

Những thước phim màu quý giá về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

17, Tháng 5, 2018

Thông báo về việc thực hiện chương trình ngoại khóa của Bộ môn Lý luận Chính trị tháng 5/2018

15, Tháng 5, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Lần 2 (tháng 5/2018) Báo cáo:Cô Hoàng Thị Hải Yến

14, Tháng 5, 2018

GIỚI HẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI Môn:ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCS VIỆT NAM Học kỳ II (năm học 2017 – 2018)

10, Tháng 5, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng Tiếng Anh Lân 1 (Tháng 5/2018) - Cô Lương Thị Thúy Nga

5, Tháng 5, 2018
Page 1/17 <12345678910...1617>